TÄVLINGSKALENDER
Datum Dag Tävling
December 2023
05.12 tisdag Panterbowling, 4 serier / omgång 7
07.12 torsdag Höstmästerskapen, 3 ser del 2
Januari 2024
11.01 torsdag Hille Käglan, 3 ser / striketävling
16.01 tisdag Panterbowling, 4 serier / omgång 8
30.01 tisdag Panterbowling, 4 serier / omgång 9
Februari 2024
08.02 torsdag Roffes Pokal, 3 ser.
13.02 tisdag Panterbowling, 4 serier / omgång 10
27.02 tisdag Panterbowling, 4 serier / omgång 11
Mars 2024
12.03 tisdag Panterbowling, 4 serier / omgång 12
April 2024
04.04 torsdag Vårmästerskapen, 3 serier
09.04 tisdag Panterbowling, 4 serier / omgång 13
11.04 torsdag Vårmästerskapen del 2, 3 serier
23.04 tisdag Panterbowling, 4 serier / omgång 14
Rätt till ändringar förbehålles
senast ändrad:
17.10.2023
© Bowldata kb 1982-2023