TÄVLINGSKALENDER
Datum Dag Tävling
September 2018
07.09 fredag Hagunda, 4 serier / 8+8 spelare
12.09 onsdag Panterbowling, 4 serier / omgång 1
13.09 torsdag SPF Bålsta, 4 serier / 16+16 spelare
18.09 tisdag PRO Bålsta, 4 ser. 16+16 / spelare
20.09 torsdag Hille Käglan, 3 ser / striketävling
22.09 lördag Veteranliga , Omg 1
25.09 tisdag Panterbowling, 4 serier / omgång 2
Oktober 2018
09.10 tisdag MPF - Pargasiterna, 4 serier / 16+16 spelare
09.10 tisdag Höstträffen, 6 ser. AM
10.10 onsdag Panterbowling, 4 serier / omgång 3
14.10 söndag Höstträffen, 6 serier AM
18.10 torsdag Ankaret hemma, 4 serier / 16 + 16 spelare
23.10 tisdag Panterbowling, 4 serier / omgång 4
25.10 torsdag Nautorbåten, 3 ser
November 2018
05.11 måndag TÄBY borta, 4 ser / 16 + 16 spelare
06.11 tisdag Panterbowling, 4 serier / omgång 5
10.11 lördag Veteranliga, omg 2
15.11 torsdag Höstmästerskapen, 3 ser del 1
20.11 tisdag Panterbowling, 4 serier / omgång 6
22.11 torsdag Höstmästerskapen, 3 ser del 2
Rätt till ändringar förbehålles
senast ändrad:
08.08.2018
© Bowldata kb 1982-2018